ยินดีด้วยค่ะ คุณทำสำเร็จแล้ว!

Congratulation! You did it!

มาถึงหน้านี้ คุณได้เรียนเขียนและอ่านภาษาไทยในระดับพี้นฐานสำเร็จแล้ว ฉันเชื่อว่าต่อจากนี้ไปคุณจะสามารถอ่านป้าย หนังสือภาษาไทย และสื่อภาษาไทยต่างๆได้ ถึงแม้คุณจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ฉันเชื่อว่าคุณจะพัฒนาการอ่านและการเขียนได้ดียิ่งๆขึ้นไป อย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะ พบกันใหม่ในการเขียนและอ่านภาษาไทยในระดับกลางค่ะ!

At this point you have finished Thai Writing and Reading basic lessons. I believe now you be able to read Thai signs, books or any Thai media. Even though you might don’t understand it all, but it will help you improve your skill. There are a lot more to learn about the Thai language. Don’t stop learning! I will see you in the next Writing and Reading level!